ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ

St Patrick's Day 2020 cancelled

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇਪਰੇਡ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ, ਤਾਓਇਸਚ (ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪੀਐਮ) ਮਿਸਟਰ ਲਿਓ ਵਰਾਡਕਰ ਨੇ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਫਾਸਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡਬਲਿਨ ਪਰੇਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 500,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਲਫਾਸਟ ਜਾਂ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 13-17 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ http://www.stpatricksfestival.ie/ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਮਨਲਿਖਤ 2020 ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

  • 17 ਮਾਰਚ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਦੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਰੇਡ, ਡਬਲਿਨ
  • 14-17 ਮਾਰਚ: ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਲੇਜ, ਮੈਰੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ, ਡਬਲਿਨ
  • 15 ਮਾਰਚ: ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੰਟ, ਡਬਲਿਨ
  • 15 ਮਾਰਚ: 5K ਰੋਡ ਰੇਸ, ਡਬਲਿਨ
  • 15 ਮਾਰਚ: ਪਲਾਜ਼ਾ, ਬਾਲੀਮੁਨ, ਡਬਲਿਨ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
  • 17 ਮਾਰਚ, ਸੀਲੀ ਮੋਅਰ, ਮੈਰੀਅਨ ਸਕੁਏਅਰ, ਡਬਲਿਨ

Post Tags:

David Iwanow

I have been travelling around the world since I was young and travel is in my blood. I've travelled to almost 40 countries around the world and can now be found based in Amsterdam, The Netherlands. I've visited over 6283 places with 12,449 checkins on Foursquare/Swarm and I'm a level 9 Google Local Guide with 497 reviews and having posted 9,133 photos which have been viewed 59 million times.