ਮੈਰੀਅਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ

ਮਿਆਰੀ ਮੈਰੀਅਟ ਰੱਦਕਰਨ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਰੀਅਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਤੋਂ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਟਲ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਨਤ ਖਰੀਦ ਦਰਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਰੀਅਟ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੇਠ ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦਕਰਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ: ਮੇਨਲੈਂਡ ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ SAR, Macau SAR, ਤਾਇਵਾਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਰੈਂਚ ਪੌਲੀਨੇਸ਼ੀਆ
ਯੂਰਪ: ਇਟਲੀ

ਸਰੋਤ: https://news.marriott.com/news/2020/03/04/marriotts-updated-statement-on-novel-coronavirus-covid-19

Post Tags:

David Iwanow

I have been travelling around the world since I was young and travel is in my blood. I've travelled to almost 40 countries around the world and can now be found based in Amsterdam, The Netherlands. I've visited over 6283 places with 12,449 checkins on Foursquare/Swarm and I'm a level 9 Google Local Guide with 497 reviews and having posted 9,133 photos which have been viewed 59 million times.