ਹਿਆਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅੱਪਡੇਟ

Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong Club Harbourfront Room

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਯਾਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ COVID-19 ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਯਾਤ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਓ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਾਸਤੇ:

ਗਰੇਟਰ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ।

ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਹਯਾਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ WeChat (WeChat ID: HyattHotels) ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਯਾਤ ਮੈਂਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ
COVID-19 ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਯਾਤ ਦਾ ਵਰਲਡ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਫ ਹਿਆਟ ਡਿਸਕਵਰਿਸਟ, ਐਕਸਪਲੋਰਿਸਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਿਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਬਜਾਏ – ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਅਰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੈਧ ਸਵੀਟ ਅੱਪਗਡਅਵਾਰਡ, ਕਲੱਬ ਐਕਸੈੱਸ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਈਟ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਫ ਹਿਆਟ ਡਿਸਕਵਰਿਸਟ, ਐਕਸਪਲੋਰਿਸਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਿਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਬਜਾਏ – ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਅਰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੈਧ ਸਵੀਟ ਅੱਪਗਡਅਵਾਰਡ, ਕਲੱਬ ਐਕਸੈੱਸ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਈਟ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹਯਾਤ ਦੀ ਵਰਲਡ ਆਫ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਟ ਟੀਅਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਇਹਨਾਂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ, ਮਾਈ ਹਿਆਟ ਕੰਸੀਲਰ, WeChat ਸੰਚਾਰ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਅਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਹਯਾਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, WeChat (WeChat ID: HyattHotels) ਰਾਹੀਂ ਹਯਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਯਾਤ COVID-19 FAQs ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ worldofhyatt@hyatt.com ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਸਰੋਤ: https://www.hyatt.com/en-US/info/coronavirus-statement

Post Tags:

David Iwanow

I have been travelling around the world since I was young and travel is in my blood. I've travelled to almost 40 countries around the world and can now be found based in Amsterdam, The Netherlands. I've visited over 6283 places with 12,449 checkins on Foursquare/Swarm and I'm a level 9 Google Local Guide with 497 reviews and having posted 9,133 photos which have been viewed 59 million times.